- Plannen om zelf duurzame energie op te wekken?

  - Een goed idee waarmee veel energie bespaard kan worden?

  - Maar nog niet voldoende financiële middelen om uw project
    uit te voeren?

   Het Limburgs Energie Fonds helpt u om uw plan te realiseren!


 

Soms heb je gewoon wat LEF nodig

 

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het loont om te investeren in duurzame energie-oplossingen. Door zelf duurzame energie op te wekken of juist veel energie te besparen, bezuinigt u structureel op een kostenpost die in de toekomst steeds verder zal oplopen. Helaas zijn banken lang niet altijd bereid of in staat om te investeren in kansrijke, duurzame projecten. En zonder financiering verdwijnen veel goede ideeën in de kast.

Provincie Limburg onderkent dit dilemma en heeft speciaal voorkansrijke projecten ín of vóór Limburg het Limburgs Energie Fonds (LEF) opgericht. Dit fonds op afstand is wel bereid om kansrijke projecten financieel te ondersteunen en wordt beheerd door Finquiddity Vermogensbeheer. Het LEF verstrekt geen subsidies maar zet 18 miljoen euro in voor (achtergestelde) leningen, garantiestellingen en participaties in duurzame projecten. Ondersteuning vanuit het LEF trekt andere financierders wellicht over de streep om toch mee te financieren. Zo hoopt het LEF u net dat ene zetje in de rug te geven zodat u uw plannen kunt realiseren.

Voor wie?

Het Limburgs Energie Fonds is bedoeld voor kansrijke projecten op het gebied van energiebesparing of duurzame energieopwekking vóór of ín Limburg. Het project moet aantoonbaar rendabel zijn, zodat de financiering terug betaald kan worden met de opbrengst of besparing van het project. Daarnaast is CO2-reductie van groot belang. Het LEF is een fonds op afstand: de Provincie Limburg heeft geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken.

 

Voor grote en kleine plannen

Het LEF is er niet alleen voor de grote of complexe projecten, maar ook voor de wat kleinere en eenvoudigere plannen. Onze financieringsmogelijkheden lopen uiteen van € 15.000,- tot één miljoen euro.  En in uitzonderingsgevallen zijn ook grotere bedragen bespreekbaar. Lees hier de verdere financieringsvoorwaarden.

Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van:

  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Biomassa
  • Aardwarmte/warmte-koude opslag
  • Klimaatregeling
  • Koeling
  • Lichtkoepels en lichtstraten
  • Warmtekoppeling tussen bedrijven of processen
  • Warmtenet en/of koudenet
  • Mestverwerking

 

20-20-20

Samen met het Limburgs Energie Fonds kunt u een essentiële bijdrage leveren aan de Europese ambitie om in 2020 20% minder CO2-uit te stoten dan in 1990, 20% minder energie te gebruiken dan in 2005 en 20% van de volledige energiebehoefte duurzaam op te wekken. Om aan die doelen bij te dragen beschikt het LEF over € 18 miljoen. Doordat sprake is van een revolverend fonds kan het geld keer op keer opnieuw worden geïnvesteerd.

 

Meer weten?

Bent u een particulier? Dan komt u alleen in aanmerkingen voor de duurzaamheidslening; klik hier voor de relevantie informatie en contactgegevens. Heeft u na het lezen van alle informatie op deze site nog vragen, neem dan gerust contact op met het LEF.

 

Nieuwsartikelen

Californië boort met LEF tweede geothermiebron

17 november 2015

In glastuinbouw bij Venlo is gestart met....

Lees meer

Door LEF kan Mijnwater 2.0 van start

2 oktober 2015

Nadat de gemeente Heerlen....

Lees meer

LEF financiert Solease voor verhuur zonnepanelen in Limburg

1 oktober 2015

Voor 180 huishoudens is....

Lees meer

Mestac bouwt Biopark De Peel dankzij LEF

30 september 2015

Na jaren van voorbereiding is....

Lees meer

Terramass start bouw met LEF financiering

31 augustus 2015

Het eerste innovatieve bedrijf in Nederland waar....

Lees meer