Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank is medefinancier van het Limburgs Energiefonds. Het Limburgs Energiefonds (LEF) heeft op 13 november 2017 30 miljoen euro ontvangen van de European Investment Bank (EIB). Hiermee gaat het fonds nog meer ontwikkelingen in energiebesparing, opwekking van duurzame energie, de circulaire economie en de sanering van asbest financieel stimuleren. De EIB maakt daarbij gebruik van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), beter bekend als het Junckerfonds.

Het LEF is het eerste energiefonds in Nederland dat een dergelijke Europese investering heeft ontvangen. Met deze nieuwe investering van het EIB groeit het LEF naar een totale omvang van 270 miljoen.

De Europese Investeringsbank (EIB) is een instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is eigendom van de EU-lidstaten (Nederland is de op vijf na grootste aandeelhouder). De EIB maakt lange-termijnfinanciering beschikbaar voor deugdelijke investeringen, om zo bij te dragen aan EU-beleidsdoelstellingen.