Het Fonds

Limburgs Energie Fonds

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. zorgt voor realisatie van kansrijke projecten in of vóór Limburg die zich richten op energiebesparing, duurzame energieopwekking, bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren. Het gaat daarbij om projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot, het verminderen van afval tonnages  of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest.

Het LEF verstrekt aan deze projecten een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Het LEF verstrekt geen subsidies omdat het doel van het fonds is revolverend te zijn: zo kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd.

De Provincie Limburg heeft het LEF opgericht en Polestar Capital aangesteld als beheerder.

Het fonds kan enkel financiering verstrekken binnen haar doelstellingen. Voordat u een aanvraag voor financiering vanuit het LEF bij ons indient, verzoeken wij u daarom om eerst kennis te nemen van onze doelstelling en voorwaarden.