LEF financiert circulaire panelenfabriek SeaCore Panels

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) heeft een financiering verstrekt aan SeaCore Panels, de productie entiteit van het internationaal opererende ECOR Global. ECOR Global realiseerde eerder in Venlo een Research en Development center, waar onderzoek wordt gedaan met verschillende vezelrijke grondstoffen. Met de financiering van het LEF realiseert ECOR Global nu een productielijn voor 1-paneel per keer en een grotere productielijn voor 10 panelen per keer. De productiefaciliteit gaat op jaarbasis zo’n 600.000 ECOR panelen produceren. Hiermee wordt dan jaarlijks ca. 1,5 kiloton CO2 uitstoot vermeden ten opzicht van de productie van vergelijkbare panelen van bijvoorbeeld MDF.

John Smits, directeur van ECOR in Europa: ‘‘De deal met LEF heeft de bouw van onze nieuwe productiefaciliteit mogelijk gemaakt. Zonder deze ondersteuning, zowel financieel als in de wijze waarop de ontwikkeling technisch en operationeel gevolgd en bijgestuurd werd, waren we als MKB bedrijf niet door deze fase in onze groei gekomen.”

Jan-Willem König van het LEF: “SeaCore Panels is een mooi voorbeeld van een onderneming die waarde ketens volledig circulair weet te maken. Dit doet zij door reststromen en bijproducten van ondernemingen op te werken tot materialen die deze ondernemingen zelf weer kunnen gebruiken in hun operaties en vervolgens oneindig kunnen blijven recyclen. Hiermee wordt productie vanuit virgin grondstoffen gesubstitueerd, worden afvalstromen voorkomen en wordt CO2 uitstoot vermeden. Een mooi project om vanuit het LEF te financieren!”

Wat is het Limburgs Energie Fonds?
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het LEF is een impact fonds en classificeert als donkergroen fonds (artikel 9 fonds) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. LEF is een financieringsfonds en verstrekt geen subsidie: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Over ECOR Benelux
ECOR produceert circulaire panelen uit vezelrijke reststromen zoals gebruikt papier, koffiedrab, bierborstel, bermgras, cacaoboonschillen en rijststro. ECOR ontwikkelt recepturen voor het produceren van panelen op basis van slechts druk, water en warmte. De panelen zelf zijn 100% biologisch en recyclebaar, en kunnen door de leveranciers van reststromen worden ingezet in allerhande toepassing zoals meubilair, promotiematerialen en tussenwanden. Samen met een community van designers  en makers werkt ECOR continu aan het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, die het voor hun partners gemakkelijker maakt om de panelen te gebruiken in de eigen bedrijfsvoering. Hiermee zorgt ECOR wereldwijd voor volledig gesloten materiaalkringlopen, zonder afval.

Meer informatie is te vinden op de website www.ecorglobal.com