LEF financiert nieuwe productiefaciliteit van N+P voor de verwerking van niet-recyclebare afvalstromen

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) heeft een financiering verstrekt aan N+P Group (N+P). N+P is een Limburgs familiebedrijf met een hoofdkantoor in Nieuw-Bergen, van waaruit de (internationale) activiteiten worden aangestuurd. Na een succesvolle eerdere financiering in 2017, zijn LEF en N+P begin 2020 in gesprek gegaan over de bouw van een nieuwe productielijn. Beide partijen zijn verheugd en trots dat de financiering in deze roerige tijd is afgerond.

De middelen worden ingezet voor de financiering van de nieuwe Subcoal® Productiefaciliteit in Farmsum. De totale investering bedraagt ruim EUR 14 miljoen, waarvan EUR 10,25 miljoen door LEF wordt verstrekt. Na ingebruikname zal de faciliteit circa 170.000 ton niet-recyclebaar afval opwerken tot hoogwaardige alternatieve brandstoffen, waarmee jaarlijks meer dan 110.000 ton CO² wordt bespaard.

David Driessen, Managing Director Europa van N+P: ‘‘De deal met LEF heeft de bouw van onze nieuwe productiefaciliteit mogelijk gemaakt. Door de COVID-19 pandemie was het niet eenvoudig om met alle betrokken partijen te overleggen en te onderhandelen. We zijn er echter in geslaagd om de overeenkomst af te ronden en zijn direct begonnen met de bouw van onze gloednieuwe faciliteit. Ik ben er echt trots op dat we dankzij onze gezamenlijke inspanningen de nieuwe productielocatie eind dit jaar in gebruik kunnen nemen.”

Jan-Willem König van het LEF: “We zijn verheugd om te zien dat de lening voor de productiefaciliteit deuren opent voor N+P om te innoveren en te laten zien hoe afvalmateriaal kan worden gebruikt als hoogwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen in de wereld.’’

Dit project ontvangt subsidie van de Topsector Energiesubsidies van de Dienst Economische Zaken.

Zie het uitgebreidere Engelstalige persbericht op de website van N+P inclusief video van de start van de bouw.

Wat is het Limburgs Energie Fonds?
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Over N+P
Het Nederlandse N+P uit Nieuw-Bergen is een pionier in de ontwikkeling van concepten om niet-recyclebare afvalstromen in te zetten als alternatieve brand- en grondstoffen. De ontwikkelingen van N+P zijn sterk gericht op het overbruggen van afval naar waarde, waardoor de noodzaak om materialen te storten wordt verminderd, en in plaats daarvan worden opgewaardeerd tot hoogwaardige alternatieven voor op fossiele grondstoffen draaiende industrieën. N+P heeft meerdere kantoren en productielocaties in Europa en een omzet van ca. €145 miljoen per jaar.
Meer informatie is te vinden op de website www.npgroup.com