Limburgs Energie Fonds maakt zonnepark in Tegelen mogelijk

In Tegelen, langs de A73, is half september gestart met de bouw van een zonnepark waarmee 1.300 huishoudens van groene energie kunnen worden voorzien. Het Limburgse Energie Fonds (LEF) financiert samen met de Deense energie investeerder Obton het project. GreenIPP ontwikkelt het zonnepark, dat vanaf begin december stroom zal opwekken.

Om een flinke bijdrage te leveren van het verduurzamen van de regio bestaat het park uit 11.880 panelen op een veld van 5,5 hectare. Het zonnepark zorgt ervoor dat er 56 duizend ton aan CO2-emissies wordt bespaard. Dat is gelijk aan de aanplant van 5.000 bomen. Om het park in te bedden in de omgeving wordt bij de ontwikkeling en beheer van het park rekening gehouden met de gedragscode Zon op land van Holland Solar waarin de laatste standaarden voor grondgebonden zonneparken verwerkt is.

Jan-Willem König van LEF: “Doordat banken momenteel voorzichtiger worden of alleen grotere projecten financieren, wordt de rol van LEF belangrijker in het financieren van zonneparken. We zijn er dan ook trots op dat we met deze financiering de realisatie mede mogelijk maken.”

Ron Schaasberg (GreenIPP) over de samenwerking met LEF: “We vinden het belangrijk dat lokale zonneparken voor een aanzienlijk deel worden gefinancierd door regionale partners zoals de Provincie Limburg. Het is een ideale situatie als dat kan. Het betekent namelijk dat de regionale partners ook mede profiteren van de opbrengsten. Dan is de cirkel mooi rond.”

Wat is het Limburgs Energie Fonds?
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Over Obton
Obton is een investeringsmaatschappij voor duurzame energie. Het bedrijf biedt financiering, ontwikkeling en beheer van zonneprojecten. Obton bedient klanten in heel Europa.

Over GreenIPP
GreenIPP maakt de energietransitie voor bedrijven en gemeenten mogelijk. We realiseren grootschalige projecten voor de productie van groene stroom door te investeren en zorg te dragen voor de volledige ontwikkeling.