Organic Nutrition Centre maakt werk van kringlooplandbouw in de Champignonketen met behulp van LEF

LEF financiert de realisatie van een biomassacentrale en champostdrogerij van Organic Nutrition Centre B.V. die hiermee invulling geeft in de Noord-Limburgse Champignonsector aan het Rijksbeleid omtrent Kringlooplandbouw.

Organic Nutrition Centre B.V. (ONC) is onderdeel van de Sikes Groep, een groep aan bedrijven actief in de champignonsector. ONC heeft het doel om ook de reststroom uit het kweekproces champost (champignon compost) weer hoogwaardig in te zetten. Door drogen en pelleteren en mogelijk natuurlijke additieven toe te voegen dient het als duurzame vervanger van kunstmest (een fossiel product). Bovendien wordt de afvoer van grote volumes sterk beperkt waarmee de impact van de sector afneemt.

De nieuw te bouwen installatie van ONC kent een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 120.000 ton champost, waarvan circa 56.000 ton aan mestkorrels kan worden gemaakt. Deze korrels kunnen verder getransporteerd worden tegen een lagere CO2 footprint en vervangen kunstmest een product gemaakt uit fossiele grondstoffen. In de installatie wordt champost verwerkt van circa 5 tot 6 lokale champignonkwekers. Deze hoogwaardige inzet van champost geeft dus actief invulling aan de regionale kringlooplandbouw in Noord-Limburg.

De drooginstallatie wordt van energie voorzien door een Biomassa Energie Centrale (BEC). De BEC levert warmte en elektra, opgewekt uit regionaal snoeihout, verkregen uit duurzaam bosbeheer. De BEC levert ook warmte aan de naastgelegen champignonkwekerij. Dit vervangt aardgas, waardoor ook de kwekerij fors minder CO2 uitstoot.

Het Limburgs Energie Fonds heeft samen met Nationaal Groenfonds en het crowdfunding platform Duurzaaminvesteren.nl de financiering verstrekt. Hiermee heeft het LEF een duurzaam en innovatief project in Limburg mogelijk gemaakt, wordt de concurrentiepositie van de Noord-Limburgse ‘Mushroom Valley’ versterkt en wordt werkgelegenheid gecreëerd.

Naar verwachting wordt de installatie in gebruik genomen in april 2022.

Organic Nutrition klaar voor een hoogwaardigere stap in de champost verwerking

Gerard Sikes van Sikes Groep over het project: “Voor ons levert ONC een aantal grote voordelen: het biedt ons als Sikes Groep, maar ook collega-kwekers voor wie wij de afvoer van champost verzorgen, een geweldig alternatief voor het kostbare en milieubelastende transport van reststromen. Tegelijkertijd kunnen we de CO2-footprint van onze kwekerij fors verminderen. En we sluiten de kringloop nu volledig: we telen al jaren op reststromen en nu wordt onze reststroom op haar beurt een grondstof!”

Jan-Willem König van het Limburgs Energie Fonds over het project: “LEF is in het leven geroepen om duurzame projecten te financieren voor de Provincie Limburg. In het afgelopen jaar is LEF actief betrokken geweest bij de structurering van dit project en is de financiering succesvol afgerond. LEF is trots dat deze innovatie mogelijk is gemaakt voor de champignonsector in Noord Limburg. Niet alleen zijn hierdoor toekomstbestendige banen gecreëerd, tevens draagt Limburg actief bij aan de invulling van de kringlooplandbouw en circulaire economie.”

Wat is het Limburgs Energie Fonds?

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).