Steenfabriek Douveren blaast oude steenfabriek nieuwe circulair leven in met behulp van het Limburgs Energie Fonds

In de steenfabriek worden bakstenen geproduceerd die voor circa 99% gemaakt zijn van afvalstromen zoals bouwpuin, glasstof en bodemassen. De eindproducten zijn circulaire gevelstenen, straatstenen en binnenmuurstenen. Zowel op prijs als kwaliteit kunnen de stenen concurreren met gewone bakstenen.

De onderneming is een initiatief van Maurice van Ingen en Michiel Coumans van Nefrex B.V. Al enkele jaren geleden bedacht Michiel een procedé om van reststromen bakstenen te kunnen produceren. Op zoek naar een goede productielocatie liep hij Maurice tegen het lijf, mede-eigenaar van een niet in gebruik zijnde steenfabriek in Eygelshoven (Limburg). Sindsdien werken zij gezamenlijk aan het lanceren van de onderneming Steenfabriek Douveren en het revitaliseren van de (installaties van de) steenfabriek.

Midden 2018 kwam het project in een stroomversnelling dankzij financiering van het Limburgs Energie Fonds en LIOF. Inmiddels is de renovatie van de steenfabriek afgerond en worden de ovens opgewarmd voor het bakken van de eerste circulaire stenen.

Jan-Willem Konig, Limburgs Energie Fonds: “Steenfabriek Douveren maakt van reststromen die nu een beperkte toepassing hebben, een eindproduct dat 1-op-1 op prijs en kwaliteit kan concurreren met normale bakstenen. Dankzij het innovatieve productieprocedé kan op lagere temperaturen worden gebakken zodat CO2 wordt bespaard ten opzichte van het reguliere productieproces. Door een bestaande fabriek weer in gebruik te nemen, is de negatieve ecologische impact tijdens de bouwperiode beperkt. Deze combinatie maakt dat Steenfabriek Douveren een circulair project met directe CO2-impact is, dat goed past bij het Limburgs Energie Fonds

Wat is het Limburgs Energie Fonds?
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).