Privacyverklaring

Privacyverklaring Limburgs Energie Fonds

Deze website http://www. limburgsenergiefonds.nl (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V., gevestigd te Maastricht, mede handelend onder de naam “LEF”. Bij bezoek aan deze Website kan het LEF persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin.

Het LEF waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Verantwoordelijke

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens dat is gevestigd in Den Haag. Het LEF, gevestigd aan het Gouvernement, Limburglaan 10, Randwyck-Maastricht, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Aard en doeleinden van de verwerking

Als u gebruik maakt van deze Website, zal het LEF persoonsgegevens van u vastleggen. Deze persoonsgegevens zal het LEF gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

De persoonsgegevens die het LEF verzamelt, omvatten onder meer identificerende gegevens (zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres), gegevens over de door u gebruikte hard- en software en gegevens over de door u op de Website geraadpleegde informatie.

Het LEF zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

Het LEF verwerkt zonder uw toestemming geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via de Website.

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’; meer informatie over het gebruik van cookies door deze Website vind u hier.

Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet goed werken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het LEF beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u recht op inzage in de persoonsgegevens die het LEF van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop het LEF uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met het LEF via info@limburgsenergiefonds.nl.

Wijzigingen

Tot slot wijst het LEF u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacyverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.