Projecten met LEF

Projecten met LEF

Het Limburgs Energie Fonds financiert de volgende projecten:

Bekende projecten met LEF zijn onder meer:

Productie van duurzame hoogwaardige kunststoffen

Opwekken van groene energie uit biomassa

Energiebesparing door dakisolatie en LED verlichting

Duurzame verwerking van lokale mest

E-waste duurzaam verwerken tot nieuwe grondstoffen

Oude autobanden energieneutraal upcyclen tot carbon black

Energiebesparing voor bedrijven, zonder investering

Energiebesparing voor volledige flat door HR++ glas

Duurzame verwerking van lokale mest

Duurzame mestverwerking

Verhuur van zonnepanelen

Duurzame warmte en koude

Duurzame mestverwerking

Aardwarte voor tuinders

Recycling van vervuilde plastics

Productie van elektrische brommers

Productie duurzame brandstoffen

Kartbaan: elektrisch karts