Duurzame verwerking van lokale mest

LEF financiert met Holmel ook uitbreiding van mestverwerking

Holmel maakt voor een tweede keer gebruik van de financiële slagkracht van het Limburgs Energie Fonds. Door samen op te trekken hadden de partijen binnen slechts 2 maanden de investering rond voor de uitbreiding van de verwerking van lokale mest.
Duurzame aanpak van mestoverschot
De wetgeving over mest wordt in Nederland steeds strenger: in toenemende mate wordt verwerking van mest verplicht gesteld. Hierdoor stijgt de vraag naar mestverwerking sterk, met name in gebieden met een mestoverschot, zoals de Peel. Holmel maakt gebruik van deze kans en investeert om in haar bestaande biovergister ruim 8.000 ton extra lokale mest te kunnen benutten, en om het daarna verder te kunnen verwerken. Eerder had het bedrijf uit Heythuysen met LEF ook al de opwek van duurzame energie uit haar biovergister verdubbeld.

Omdat er uit mest minder energie gewonnen kan worden dan uit plantaardige restmaterialen, is er voor de biovergister per saldo meer input nodig. Dit betekent ook dat aan het einde van het proces meer digestaat (natte, vergiste mest) overblijft. Dit kwalificeert volgens de wet allemaal als mest en Holmel heeft zich als doel gesteld om dit optimaal te verwerken.

Vermindering transport
Mest bestaat hoofdzakelijk uit water. Bij de verwerking van mest is het dus zaak om het te scheiden in twee stromen: aan de ene kant schoon, loosbaar water en aan de andere kant alle waardevolle meststoffen. Holmel doet dit op een duurzame manier door met de biovergister eerst alle energie uit de mest te winnen. Deze energie is ruim voldoende om vervolgens de mest te scheiden en te drogen.

Bovendien komt alle mest uit de directe omgeving en wordt die nu lokaal door Holmel verwerkt. Eerder moest dit over enorme afstanden worden getransporteerd. Door deze lokale mestverwerking wordt het aantal transportkilometers enorm verminderd en zo dus een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard.