E-waste duurzaam verwerken tot nieuwe grondstoffen

Duurzame e-waste recycler Weelec vijfde bedrijf met LEF financiering

Weelec uit Maastricht is een nieuwe, innovatieve onderneming die zich richt op het zo duurzaam mogelijk recyclen van e-waste: elektronisch afval zoals oude wasmachines, computers en stereo’s. In samenwerkingen met veelal Limburgse partners wint Weelec waardevolle grondstoffen terug uit dit afval. Het sluiten van deze kringloop bespaart veel energie, en daarom zorgt het LEF met een financiering ervoor dat Weelec van start kan.

Depondt Marc Bo Cyrille Lars

Duurzaam én sociaal ondernemen
Cyrille Depondt, initiatiefnemer van Weelec, geeft trots aan wat na een voorbereiding van twee jaar is bereikt: “Weelec gaat samen met gemeentes, sociale werkplaatsen en het lokale bedrijfsleven, elektronisch afval binnen de regio verwerken tot schone grondstoffen. Dat doen we vanuit de circulaire gedachte: samen met alle betrokkenen meerwaarde creëren, in plaats van alleen naar de kosten te kijken en half werk afleveren ten nadelen van het milieu.” Een belangrijke keuze in het productieproces is dat de apparaten eerst handmatig worden gedemonteerd, zodat hierna verdere machinale verwerking een 95% zuiver eindproduct oplevert. Tegelijkertijd benut Weelec deze arbeidsintensieve benadering om kansen te bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze sociale component van de onderneming is goed voor 30 tot 50 nieuwe arbeidsplaatsen.

De duurzame component is minstens net zo belangrijk: de natuurlijke voorraden van grondstoffen zijn immers eindig. Ook worden ze in een steeds hoger tempo aan de aarde onttrokken en energie intensief bewerkt om te kunnen worden gebruikt, onder andere in een groeiende hoeveelheid elektronica. Tegelijkertijd zijn het juist deze elektronica die aan het einde van hun levensduur nog onvoldoende worden gerecycled, door gebrek aan kennis en technische capaciteit. Na de zomer wordt de productielijn van Weelec opgeleverd en wordt in eerste instantie uit 10 tot 15 duizend ton e-waste per jaar weer nieuw te gebruiken grondstoffen teruggewonnen. Bovendien heeft Weelec als doel dit steeds slimmer te gaan doen.

Kennisontwikkeling door transparantie
Door continue nieuwe expertise te ontwikkelen en deze informatie met haar partners te delen, creëert Weelec een kennisplatform gericht op het sluiten van de grondstoffenkringloop. Dit is van belang omdat in de circulaire economie alle partijen in de keten afhankelijk zijn van elkaar. Zo moet bij het maken van een product al rekening worden gehouden met het recyclen ervan. De eerste samenwerkingen zijn al gesloten met de bedrijven Vebego, Rockwool en Brightlands Chemelot Campus, en de kennisinstellingen Maastricht University en Zuyd Hogeschool.

Weelec gebruikt de verworven kennis ook in een onderwijsprogramma voor basisscholen. Want volgens Depondt is er nog een wereld te winnen. “In 2013 is er in Nederland 308.000 ton aan elektronische apparatuur weggegooid, terwijl slechts 135.000 ton e-waste op een duurzame manier is verwerkt. Van 60 procent van de e-wast is dus niets bekend. Ons streven is om dit percentage de komende jaren significant omlaag te brengen. Niet door meer capaciteit in de markt, maar door directe samenwerking met partners, meer transparantie en nieuwe kennis. We zijn dan ook content dat het LEF onze missie onderschrijft en hiervoor de financiële middelen beschikbaar stelt.”

Namens het LEF geeft investment manager Wouter van Westenbrugge aan “Nieuwe ondernemingen als Weelec zijn essentieel: ze steken hun nek uit om te breken met verouderde denkwijzen en maken nieuwe verbindingen, zodat alle partijen zich bewust worden van hun rol in de verduurzaming. Wij spreken ook steeds meer bedrijven die inzien dat de circulaire economie enorme energie- en dus kostenbesparingen oplevert. Toegegeven, het was voor het LEF best een uitdaging om alle lichten op groen te krijgen en we danken Weelec voor het meedenken en geduld. Des te trotser zijn we nu als partner van een koploper die ook anderen zal inspireren: van harte proficiat aan Weelec!”.