Fuenix Ecogy benut LEF financiering


Fuenix Ecogy benut LEF financiering  voor brandstof uit afval

Fuenix Ecogy bouwt in Weert de eerste installatie die via de innovatie ECOGY technologie afvalplastics omzet in brandstoffen. De technologie is een  thermochemisch proces dat in Duitsland is ontwikkeld en gepatenteerd. De Duitse technologiepartner heeft haar krachten gebundeld met een groep ondernemers in Limburg die met hun capaciteiten voor de opstart en bedrijfsvoering van de gehele operatie zorgdragen.

De ECOGY installatie wordt modulair opgebouwd in standaard eenheden die worden geleverd door gerenommeerde leveranciers, zoals VDL.  Dit maakt de installatie voor de toekomst eenvoudig reproduceerbaar en schaalbaar. De reststromen die als input worden gebruikt hebben een petrochemische oorsprong. In de huidige opzet worden afvalplastics geleverd door Sita, waaruit onder andere synthetische brandstoffen worden geproduceerd zoals nafta, die weer als input materiaal worden gebruikt op Chemelot. Op deze manier helpt Fuenix niet alleen het afvalprobleem aan te pakken en een bijdrage te leveren aan CO₂ reductie, maar levert het ook de duurzame bouwstenen voor de circulaire economie van de toekomst.

Dank zij de cutting edge technologie van Fuenix is de terugverdientijd van de installatie zeer kort. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor de verdere uitrol van deze innovatieve technologie vanuit Limburg,  zowel geografisch naar de Benelux en het Verenigd Koninkrijk, alsmede naar andere reststromen. Na realisatie van dit eerste project en uitbreiding tot minimaal 5 installaties in Weert, zal één van de volgende speerpunten zijn het verwerken van varkensmest middels het ECOGY® proces tot biodiesel en fosfaat.

Voor de locatie is gekozen vanwege het feit dat de initiatiefnemers allen woonachtig zijn in Limburg en de mogelijkheden die de locatie te Weert biedt. Het betreft een perceel met bestemming milieucategorie 5, voldoende opslagcapaciteit en uitbreidingsmogelijkheden tot minimaal 5 installaties. Het vergunningentraject met de Gemeente Weert loopt zeer voorspoedig en soepel. De gemeente Weert is zeer geïnteresseerd om deze techniek en de toekomstmogelijkheden in het Weerter land te huisvesten.

“De technologie van Fuenix Ecogy mag gerust zeer innovatief worden genoemd. Het omzetten van afvalplastics naar brandstoffen geldt al geruime tijd als enorme mogelijkheid, echter tot op heden is er nog geen technologie succesvol gebleken. Het LEF heeft absoluut vertrouwen dat Fuenix Ecogy hier wel in zal slagen, op basis van het managementteam, de techniek en betrokkenheid van de technologiepartner. Toch gaat het LEF hier extra voorzichtig te werk: pas als de installatie succesvol draait, komt de financiering vrij. Op deze manier wordt gewaarborgd dat iedere LEF euro voldoende reductie in CO2 uitstoot tot gevolg heeft”, aldus Theo Hendriks, directeur van het Limburgs Energie Fonds