Kwekerij Moerman gaat over op duurzame warmte en stroom dankzij financiering van het Limburgs Energie Fonds

Kwekerij W.S. Moerman, gespecialiseerd in het telen van vleestomaten, gaat door middel van de nieuwe biomassa ketel duurzame warmte en elektriciteit produceren. Hiermee wordt de kwekerij volledig zelfvoorzienend in zowel de warmte- alsook de elektravraag.

De kwekerij in Maasbree staat voor maximaal biologisch geteeld, duurzaamheid en heeft als doel het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarnaast gebruikt Moerman zijn energie zo efficiënt mogelijk. Door de combinatie van de biomassaketel en een zogenoemde ORC installatie wordt Moerman volledig zelfvoorzienend voor zijn energiebehoefte.

In 2016 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om de kwekerij met een biomassaketel te verwarmen. In 2018 is de biomassaketel geplaatst en in de zomer van 2019 is de ketel in gebruik genomen. Hiermee is de kwekerij niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Jan Willem König over de realisatie van de biomassaketel: “Een prachtig Limburgs project dat goed past bij de doelstelling van het Limburgs Energie Fonds. Met de biomassaketel, gestookt op houtsnippers afkomstig uit bos en/of landschappelijke beplanting uit de buurt, wordt de energievoorziening verduurzaamt en tegelijkertijd een flinke kostenreductie behaald.”

Wouter Moerman: “Nadat we de SDE subsidie en vergunning geregeld hadden werd de grote uitdaging het project gefinancierd te krijgen. De business case was goed. Het paste perfect bij ons bedrijf, en ik zag dit echt als een kans voor ons bedrijf. De bank reageerde in eerste instantie terughoudend. Negatieve ervaring uit het verleden van mislukte biogasprojecten, grote bedragen voor een nieuwe installatie ten opzichte van onze huidige bedrijfsfinanciering. Ik voelde snel aan dat we er andere partijen bij moesten zoeken. Partijen die belang hebben bij verduurzaming, en die niet terugdeinzen voor een niet-alledaagse investering. Na zoeken op internet kwam ik op het pad van het Limburgs Energie Fonds. Ik had er vanaf het eerste gesprek direct een goed gevoel bij. Het bleek een kleine club te zijn, met zeer goede fondsbeheerders.

Na een periode van risico’s in kaart brengen en deze zoveel mogelijk afdekken, is de financiering rond gekomen. Erg blij ben ik dan ook met de samenwerking met het LEF, en dat ze ons project daarmee hebben helpen realiseren. De samenwerking is steeds goed geweest, en de communicatie kort en to the point. Complimenten voor het LEF!

Ondertussen is de installatie in bedrijf genomen afgelopen zomer, en gebruiken we geen aardgas meer. Naast de milieuwinst kunnen we tevens een aanzienlijke besparing realiseren op onze energiekosten.”

Wat is het Limburgs Energie Fonds?
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Voor meer informatie over dit project, verwijzen wij graag naar het artikel verschenen op de website van Onder Glas.