Het Limburgs Energie Fonds (LEF) financiert Fuenix voor de uitbreiding van haar installatie

Fuenix Ecogy is wereldwijd een van de eerste spelers die afval plastic “upcyclen” naar grondstoffen, waarmee 100 % circulair plastic kan worden geproduceerd. Fuenix Ecogy’s circulaire businessmodel sluit hiermee de keten van afvalplastic naar nieuw plastic.

De afvalplastics die Fuenix Ecogy verwerkt worden nu verbrand (ca. 62% in 2018). Door deze afvalplastics op innovatieve wijze te verwerken tot hun originele grondstoffen, draagt Fuenix Ecogy bij aan het oplossen van het plastic afvalprobleem, en worden waardevolle grondstoffen lokaal behouden zodat deze niet gewonnen hoeven te worden uit fossiele bronnen. Hiermee verlaagt Fuenix Ecogy de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen, creëert zij hoogwaardige werkgelegenheid in Limburg, en wordt klimaatimpact gerealiseerd.

Het proces van Fuenix Ecogy is energieneutraal en levert een CO2 besparing op van 50% ten opzichte van de alternatieve en meest toegepaste methoden van verbranding van afval met terugwinning van energie. De kleinschaligheid van een Fuenix Ecogy installatie maakt het relatief eenvoudig om het juiste aantal installaties op de gewenste locatie neer te zetten en zo grondstoffen voor 100% circulair plastic te produceren. Daarbij is het productieproces efficiënter dan het conventionele productieproces van olie, zodat ook op basis van een lifecycle analyse CO2 wordt bespaard.

Met de financiering van het Limburgs Energie Fonds wordt de bestaande productielijn geoptimaliseerd en wordt de organisatie geprofessionaliseerd. Met deze stap bereidt Fuenix Ecogy zich voor op het realiseren van een veelvoud aan productielijnen wereldwijd. Dit succes levert een substantiële bijdrage aan het oplossen van het plastic afvalprobleem.

Door zijn positieve impact draagt het project ook bij aan het realiseren van de United Nations Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Fuenix Ecogy draagt onder andere bij aan de volgende doelen 6: Schoon water en sanitair, 9: Industrie, innovatie en infrastructuur, doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen, en doel 12: Verantwoordelijke productie en consumptie.

Het Limburgs Energie Fonds is dan ook trots dat zij Fuenix Ecogy mag financieren.

Roger de Rouw van Fuenix Ecogy over de samenwerking met het LEF: “Het Limburgs Energie Fonds zorgt ervoor dat innovatieve bedrijven zoals Fuenix Ecogy zich kunnen blijven ontwikkelen in de zoektocht naar oplossingen voor een schonere en meer duurzame wereld. Een erg belangrijke rol in de Limburgse economie.

“Het team van het LEF bestaat uit breed georiënteerde en toegewijde professionals dat ons op constructieve wijze heeft uitgedaagd. Het proces was intensief, maar tegelijkertijd open en transparant. Het grondige due diligence heeft Fuenix Ecogy sterker gemaakt voor de toekomst. Ik wil hier het hele team van het LEF voor bedanken. Bij Fuenix Ecogy heeft het LEF precies gedaan wat de Provincie Limburg bedoeld heeft. Wij hebben wij veel vertrouwen in een prettige samenwerking met het LEF.”

Over het Limburgs Energie Fonds:
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).