Limburgs Energie Fonds (LEF) financiert verduurzaming voormalig CBS kantoor in Heerlen

Op de parkeergarage van het voormalige CBS kantoor wordt na een grondige renovatie een houten carport gerealiseerd waarop zonnepanelen worden geplaatst. Gelijktijdig wordt het dak van het gebouw aangepakt en worden ook hierop zonnepanelen geplaatst.

Het voormalige CBS gebouw wordt sinds 2012 herontwikkeld door eigenaar Carbon6, onderdeel van het concern World of Walas. Nadat een voldoende solide basis van huurders was gevonden, is gestart met de duurzame ontwikkeling van het gebouw. Als onderdeel hiervan is onder meer een biomassaketel is gerealiseerd.

De volgende stap in de verduurzaming van het pand is de ontwikkeling van een zonnepark. Deze bestaat uit een carport met daarop zonnepanelen op het parkeerdek van één van de twee parkeergarages. Op deze manier wordt de ruimte optimaal benut. Er is gekozen voor licht doorlatende zonnepanelen, zodat het parkeerdek overdag nog voldoende daglicht krijgt. Daarnaast worden pv-panelen geplaatst op het dak van het gebouw. In totaal gaat het om circa 3500 panelen, met een gezamenlijke capaciteit van circa 1 MW.

In de parkeergarage zijn ook laadpunten voor elektrisch vervoer gerealiseerd en is LEF verlichting toegepast. Voorafgaand aan de plaatsing van de zonnepanelen heeft een grondige renovatie plaatsgevonden van het dak van het gebouw en van de parkeergarage. Het geheel is gefinancierd door onder meer het Limburgs Energie Fonds en Rooftop Energy B.V.

Over het Limburgs Energie Fonds:
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).