Mijnwater 2.0 van start

Door LEF kan Mijnwater 2.0 van start

Nadat het mijnwaterproject door de Gemeente Heerlen in een zelfstandige B.V. werd gebracht, is financiering aangetrokken van het LEF. Mijnwater heeft zich ten doel gesteld hiermee voor het tweede kwartaal van 2016 circa 800.000 m2 vloeroppervlak van woningen en kantoren in Heerlen van duurzame mijnwater energie te voorzien. Hiermee draagt Mijnwater B.V. bij aan een 65% reductie van CO2-emissies bij het verwarmen en koelen van deze gebouwen.

Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van verwarming en koeling in gebouwen met behulp van opslag en buffering van koud en warm water in lege mijnschachten. Het bedrijf bouwt voort op de ontwikkeling en bouw van een innovatieve infrastructuur voor de distributie van mijnwater door de gemeente Heerlen. Mijnwater B.V. heeft alle activiteiten op het gebied van mijnwater overgenomen van de gemeente Heerlen en opereert als een maatschappelijke onderneming. De levering van mijnwater aan de bestaande klanten (CBS, Weller, APG, Arcus en Rabobank Parkstad) wordt gecontinueerd en de komende jaren wordt verwacht een flink aantal nieuwe klanten op het mijnwatersysteem aan te sluiten.

Mijnwater 2.0 is een hybride smart grid voor duurzame energievoorziening, bestaande uit mijnwaterbronnen, backbone-infrastructuur, distributienetten en energiecentrales. Dit in combinatie met een geavanceerd meet- en regelsysteem, waarbij er per tijdseenheid kan worden bepaald wanneer er aan gebouwzijde wordt gebruikt en/of opgewekt. Dit verruimt de capaciteit van het totale systeem aanmerkelijk. Uiteindelijk zal er sprake zijn van een herbenutting van energie uit de gebouwde omgeving van zo’n 80% aangevuld met 20% uit de mijnwaterreservoirs.

Om op termijn een grote en blijvende rol te kunnen spelen, zal Mijnwater B.V. de komende jaren fors gaan investeren in het realiseren van de aansluitingen van de klanten uit de acquisitieportefeuille op haar netwerk. Uitgaand van het basisscenario zullen eind 2015 circa 27 klanten aangesloten zijn op een van de vier clusternetten van Mijnwater. Naar verwachting gaat het daarbij om een netto investering van ongeveer € 35 miljoen vanaf de start tot en met het jaar 2017.

Mijnwater B.V.  ontwikkelt razendsnel nieuwe plannen om van mijnwater energie een ‘demand supply’ systeem te maken. Dat betekent dat energiebehoefte aan de hand van onder andere weersvoorspelling geregeld kan worden, waarbij andere hybride energievoorzieningen met een optimaal rendement ingezet kunnen worden. Hierdoor wordt het relatief warme en relatief koude water nog beter naar de juiste plek gebracht. In amper vijf jaar is Mijnwater van individuele aansluiting (Mijnwater 1.0) naar clustervorming (Mijnwater 2.0) gegaan. Het ‘demand supply’ systeem (Mijnwater 3.0) laat niet lang meer op zich wachten.

Mijnwater energie is een essentieel onderdeel van het duurzame energiestructuurplan 2040 van de gemeente Heerlen en is opgenomen in het Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) ambitiedocument van de regio Parkstad Limburg.

Jan-Willem König, commercieel directeur van het LEF, is duidelijk: “Een Limburgs project dat zo innovatief en duurzaam is, en bovendien de link legt tussen het verleden en het heden van de provincie, daar moet het LEF natuurlijk bij betrokken zijn. Meer dan de helft van het energieverbruik gaat in Nederland nog altijd naar het verwarmen en koelen van gebouwen, terwijl dit vaak tegelijkertijd en naast elkaar gebeurt. Mijnwater zorgt ervoor dat warmtevraag en –aanbod zo efficiënt mogelijk met elkaar worden verbonden, met een aanzienlijke energiebesparing tot gevolg.”