Weer investering LEF in circulaire economie

Weer investering LEF in circulaire economie 

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) heeft geïnvesteerd in Black Bear Carbon. Deze partij heeft een innovatieve technologie ontwikkeld om oude autobanden zonder toevoeging van energie om te zetten in hoogwaardige carbon black. Carbon black wordt gebruikt als toevoeging in rubber, kunststoffen, inkt en verf. Met deze investering wordt een zeer significante energiebesparing gerealiseerd doordat grondstoffen niet langer verloren gaan, maar opnieuw worden toegepast: het uitgangspunt van de circulaire economie.

De groeiende hoeveelheid oude autobanden die wereldwijd worden verbrand of gestort vormen een groot maatschappelijk probleem. Black Bear Carbon is het eerste bedrijf dat heeft aangetoond deze banden op een economische en milieuvriendelijke manier te kunnen verwerken tot waardevolle grondstoffen, oftewel upcyclen. Bovendien is de energiebesparing van de circulaire benadering van Black Bear Carbon is zeer significant. Het produceren van nieuwe carbon black kost namelijk enorm veel fossiele energie: per kilo product alleen al 2,5 liter aardolie. Terwijl bij het proces waarmee Black Bear Carbon deze grondstof produceert zelfs extra energie vrij komt, doordat alle energie benut wordt die in de autoband aanwezig is. Black Bear Carbon gaat de technologie implementeren en wereldwijd in licentie gegeven. Het doel is ook om de technologie en haar toepassingen nog verder te ontwikkelen in samenwerking met de partners van de Chemelot Campus. Hier meer informatie over Black Bear Carbon.

“Voor het LEF is dit de tweede investering in de circulaire economie. We zien dat hier significante energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd in sectoren waar Limburg al sterk in is, zoals recycling, chemie en maakindustrie. Black Bear Carbon toont eens te meer aan dat de potentie van circulaire innovaties zeer groot is.” aldus Wouter van Westenbrugge, investment manager van het Limburgs Energie Fonds.