Wijnen Square Crops bouwt biomassa installatie met behulp van Limburgs Energie Fonds

Tuinbouwbedrijf Wijnen Square Crops realiseert een hout gestookte stoomketel met stoomturbine en rookgascondensor voor de duurzame verwarming van de kassen op hun locatie te Egchel.

Tuinbouwbedrijf Wijnen Square Crops is een familiebedrijf dat is opgericht in 1978 en dat zich bezig houdt met de teelt in kassen van paprika’s, komkommers en mini-komkommers. Het bedrijf heeft twee locaties met een totaal productieareaal van 50 hectare en wordt geleid door de broers Pieter en Twan Wijnen. Het tuinbouwbedrijf maakt gebruik van geavanceerde teelttechnieken met oog voor duurzaamheid. Zo worden biologische bestrijdingsmiddelen gebruikt en zijn de kassen uitgerust met energieschermen. Met de bouw van de biomassa installatie wordt ook de energievoorziening op de locatie Egchel verduurzaamd.

De biomassa installatie bestaat uit een hout gestookte stoomketel met stoomturbine en rookgascondensor en heeft een capaciteit van bijna 9 MW aan warmte en 2 MW aan elektriciteit. De installatie zal worden gevoed met lokaal en gecertificeerd hout. Ook de naastgelegen aardbeienteler zal worden voorzien van duurzame warmte.

Julian Santegoeds, financieel adviseur van Tuinbouwbedrijf Wijnen Square Crops: ‘‘Een projectfinanciering optuigen met verschillende financiers is een complex maar leerzaam proces. We hebben een oplossing gekozen die past in onze duurzaamheidsdoelstellingen als tuinbouwbedrijf en zijn blij dat we deze weg samen met LEF en BNG hebben mogen inslaan.’’

Het project wordt gerealiseerd met behulp van financiering van BNG en het Limburgs Energie Fonds. Naar verwachting wordt de installatie medio 2020 in bedrijf genomen.

Wat is het Limburgs Energie Fonds?
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).