Adviescommissie

Adviescommissie

De adviescommissie heeft tot taak het adviseren van het LEF bij de beoordeling of financieringsaanvragen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het LEF.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de adviescommissie zich op het verzekeren dat het LEF op zakelijke gronden beheerd wordt; aldus assisteert de deskundige adviescommissie het LEF bij het nemen van financieringsbeslissingen. De adviescommissie is samengesteld uit onderstaande experts en ondernemers op het gebied van energie en investeringen.

Jan van den Belt

Drs. Jan van den Belt (1946) was tot en met 2008 werkzaam als Chief Financial Officer bij onder meer Océ en internationale vestigingen van Shell. Voor Shell was hij actief in Zuid-Amerika en Engeland. De heer Van den Belt trad in 2000 in dienst van Océ, en maakte acht jaar lang deel uit van de Raad van Bestuur van het Venlose concern. Zijn huidige bestuurlijke activiteiten omvatten onder meer penningmeester van Vereniging Natuurmonumenten, lid van de Raad van Toezicht Bonnefantenmuseum en diverse commissariaten. 

Chris Peeters

Prof. dr. Chris Peeters (1960) is oprichter en Senior Partner van Policy Research Corporation, met kantoren in Antwerpen en Rotterdam. Policy Research ligt aan de basis van vele beleid, strategie en organisatieveranderingen; onder andere in de energiesector in Nederland. Prof. Peeters is verbonden aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is voorzitter en bestuurder van verschillende ondernemingen, onder meer in de vastgoedsector.

Jacob VermeulenJacob Vermeulen

Ir. Jacob Vermeulen (1967) is thans als interim manager actief op het gebied van de circulaire economie, afval-grondstof en duurzame energie projecten. Hij heeft ruime ervaring opgedaan als manager, project ontwikkelaar en adviseur op het gebied van afvalverwerking en de opwekking van duurzame energie. Als directeur Sales, Development en Marketing is de heer Vermeulen, bij Indaver, onder meer verantwoordelijk geweest voor new business development, verkoop van nieuwe secundaire grondstoffen en projectontwikkeling. Daarvoor heeft hij zich gespecialiseerd in duurzame energie projecten en duurzaam afvalbeheer bij Grontmij en Ecofys. Hij heeft milieutechnologie gestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen en is onder andere bestuurslid geweest bij de branchevereniging voor producenten van compost, biomassa en andere biobased producten (BVOR).