Adviescommissie

Adviescommissie

De adviescommissie heeft tot taak het adviseren van het LEF bij de beoordeling of financieringsaanvragen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het LEF.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de adviescommissie zich op het verzekeren dat het LEF op zakelijke gronden beheerd wordt; aldus assisteert de deskundige adviescommissie het LEF bij het nemen van financieringsbeslissingen. De adviescommissie is samengesteld uit onderstaande experts en ondernemers op het gebied van energie en investeringen.

Daniel van DongenDaniel van Dongen

Drs. Daniel van Dongen RC (1971) is een betrokken en gedreven bestuurder-toezichthouder met een focus op financieel management van verduurzaming en energietransitie middels een professionele zakelijke aanpak. De heer van Dongen is voorzitter van de Raad van Advies van het Limburgs Energie Fonds (LEF), lid van de Raad van Commissarissen van Oosterhof, voorzitter van een Energie coöperatie (WEC)  en actief als onafhankelijk adviseur. Tot 2020 was hij Chief Financial Officer van Sunrock, een grote Nederlandse ontwikkelend investeerder in grootschalige zonne-energie systemen. Voor Sunrock was de heer van Dongen gedurende 8 jaar CFO van het beursgenoteerde NSI en vervulde hogere management posities in Nederland, Italië, Frankrijk en België bij o.a. Wereldhave, TPG en KPN. Hij bekleedde diverse posities als bestuurslid en commissaris o.a. bij Intervest Offices & Warehouses NV (BE), de Vereniging voor Fiscale Beleggings Instellingen, Agrilinq en de European Publicly Listed Real Estate (EPRA).

Jacob VermeulenJacob Vermeulen

Ir. Jacob Vermeulen (1967) is thans als interim manager actief op het gebied van de circulaire economie, afval-grondstof en duurzame energie projecten. Hij heeft ruime ervaring opgedaan als manager, project ontwikkelaar en adviseur op het gebied van afvalverwerking en de opwekking van duurzame energie. Als directeur Sales, Development en Marketing is de heer Vermeulen, bij Indaver, onder meer verantwoordelijk geweest voor new business development, verkoop van nieuwe secundaire grondstoffen en projectontwikkeling. Daarvoor heeft hij zich gespecialiseerd in duurzame energie projecten en duurzaam afvalbeheer bij Grontmij en Ecofys. Hij heeft milieutechnologie gestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen en is onder andere bestuurslid geweest bij de branchevereniging voor producenten van compost, biomassa en andere biobased producten (BVOR).

Han Rijken

Drs.Han Rijken (1967) is Chief Investment Officer en directielid bij de verzekeraar Lifetri Groep en in deze functie verantwoordelijk voor de beleggingsportefeuille. Han heeft een ruime internationale ervaring als analist, portefeuillemanager en senior manager op het gebied van beleggen, gedaan gedurende een periode van bijna 30 jaar bij ING Investment Management en NN Investment Partners. Hij is kundig m.b.t. een breed scala aan beleggingen, maar een specialist op het gebied van bedrijfsobligaties, leningen, waaronder projectfinancieringen, vastrentende waarden en duurzaam beleggen. Han is tevens lid van het Investment Committee van de start-up venture capital fund Urban Impact Ventures en geeft regelmatig gastcolleges aan de VU en de Twente University. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Tilburg University.

Emile van Duren

Ir. Emile van Duren (1960) heeft een militaire carrière doorlopen en bereikte de rang van Luitenant-Generaal. Hij was onder meer plaatsvervangend commandant van Vliegbasis Volkel, programmaleider van de F-35 straaljager, commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht, directeur Wapensystemen (assetmanagement van alle wapensystemen van Defensie), plaatsvervangend commandant tevens stafchef van de Luchtmacht en commandant van het Defensie Ondersteuningscommando. Voorts was hij voorzitter van de Board of Directors van het Europese NAVO-brandstofsysteem. In Afghanistan was hij een jaar lang verantwoordelijk voor de gehele ISAF-logistiek onder het zuidelijke hoofdkwartier.

Marc van Doorn

Marc van Doorn (1966) is werkzaam als zelfstandig consultant voor duurzame internationale projecten. Na zijn studie in scheikundige technologie is hij gaan werken bij DSM en later bij OCI.  Als commercieel directeur bij OCI was hij verantwoordelijk voor de kunstmest en ammoniak handel voor de EMEA regio en was hij bestuurslid bij verschillende Europese en Nationale belangenorganisaties. Tijdens zijn loopbaan heeft hij verschillende grote broeikasgasreductieprojecten uitgevoerd, en heeft hier inmiddels als zelfstandige zijn beroep van gemaakt. Vanuit deze ambitie is de heer van Doorn o.a. actief in het aanjagen van de groei in duurzame procestechnologie op de Brightlands Chemelot Campus.