Financiering

Het LEF verstrekt financiering voor zowel grote als kleine projecten
Het LEF is er niet alleen voor bestaande ondernemingen of non-profit organisaties, maar ook voor start-ups en projecten. Belangrijke voorwaarden en eigenschappen:

  • De investering realiseert CO2 besparing in of voor Limburg
  • De investering betreft een bewezen duurzame of circulaire technologie of er is sprake van asbestsanering
  • U kunt minimaal € 100.000 LEF-financiering aanvragen
  • U kunt maximaal € 12,5 mln. LEF-financiering aanvragen
  • De financiering kan worden verstrekt als senior lening, achtergestelde lening of ander risicokapitaal De LEF-financiering is maximaal gelijk aan uw eigen inbreng (eigen vermogen plus ander risicokapitaal)
  • De LEF-tarieven zijn marktconform afhankelijk van de casus
  • De beoogde looptijd van de LEF-financiering is maximaal 20 jaar
  • Het is een pré indien het project tevens een bijdrage levert aan de werkgelegenheid in Limburg, lastenverlichting of verbetering van het leefklimaat

Download hier de factsheet met de informatie over de financieringsvormen en de financieringsaanvraag.