Investeren in duurzaamheid? Met LEF lukt het!

• Plannen om zelf duurzame energie op te wekken?

• Een goed idee waarmee veel energie bespaard kan worden?

• Geld verdienen met een circulair project?

• Gaat u asbest saneren?

• Maar nog niet voldoende financiële middelen om uw project uit te voeren?

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) helpt u om uw plan te realiseren!

Limburgs Energie Fonds bij Nederland Heeft Het

Image

Steeds meer ondernemers en bestuurders van non-profit organisaties realiseren zich dat het loont om te investeren in circulaire en CO2 besparende oplossingen. Door zelf duurzame energie op te wekken of juist veel energie te besparen, bezuinigt u structureel op een kostenpost die in de toekomst steeds verder zal oplopen. Door op een nieuwe manier met afval en restproducten om te gaan, ontstaan circulaire kansen. Helaas zijn banken lang niet altijd bereid of in staat om te investeren in kansrijke, duurzame projecten. Of zij verstrekken niet het volledige gevraagde bedrag, waardoor nog een financieringsgat resteert. En zonder volledige financiering verdwijnen veel goede ideeën in de kast.

Provincie Limburg heeft dit dilemma in 2012 al onderkend en heeft speciaal voor kansrijke projecten ín of vóór Limburg het Limburgs Energie Fonds opgericht. Dit fonds op afstand is bedoeld om kansrijke projecten financieel te ondersteunen. Het LEF verstrekt geen subsidies maar zet 90 miljoen euro in voor leningen (senior of achtergesteld), preferente participaties of garantiekapitaal voor duurzame, circulaire of asbest sanerende projecten. Ondersteuning vanuit het LEF trekt andere financiers wellicht over de streep om toch mee te financieren. Zo hoopt het LEF u net dat ene zetje in de rug te geven zodat u uw plannen kunt realiseren.

Image

Het Limburgs Energie Fonds is bedoeld voor kansrijke projecten op het gebied van CO2 besparing, energiebesparing, circulaire economie, duurzame energieopwekking of asbest sanering vóór of ín Limburg. Het project moet aantoonbaar rendabel zijn, zodat de financiering terug betaald kan worden met de opbrengst of besparing van het project. Daarnaast is CO2-reductie of de aantoonbare conversie van afval naar nieuw product in de circulaire benadering van groot belang.

Image

Samen met het Limburgs Energie Fonds kunt u een essentiële bijdrage leveren aan de volgende duurzame ambities:

• de Europese ambitie om in 2020 20% minder CO2-uit te stoten dan in 1990, 20% minder energie te gebruiken dan in 2005 en 20% van de volledige energiebehoefte duurzaam op te wekken.

• de ambitie van de Rijksoverheid om samen met het bedrijfsleven aan een duurzame recycle-economie voor de toekomst te werken. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het Rijk heeft de doelstelling dat alle grondstoffen in Nederland in 2050 hergebruikt worden. Het Limburgs Energie Fonds sluit zich bij deze doelstelling aan.

• de ambitie van de Rijksoverheid om asbest uit de maatschappij te verwijderen. De rijksoverheid wil het aantal asbest daken bij particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen verder terugdringen.

Om aan die doelen bij te dragen beschikt het LEF over € 90 miljoen. Doordat sprake is van een revolverend fonds kan het geld keer op keer opnieuw worden geïnvesteerd.

Onze partners