Investeren in duurzaamheid? Met LEF lukt het!

• Plannen om zelf duurzame energie op te wekken?

• Een goed idee waarmee veel energie bespaard kan worden?

• Geld verdienen met een circulair project?

• Maar nog niet voldoende financiële middelen om uw project uit te voeren?

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) helpt u om uw plan te realiseren!

Limburgs Energie Fonds bij Nederland Heeft Het

Image

Steeds meer ondernemers en bestuurders van non-profit organisaties realiseren zich dat het loont om te investeren in circulaire en CO2 besparende oplossingen. Door zelf duurzame energie op te wekken of juist veel energie te besparen, bezuinigt u structureel op een kostenpost die in de toekomst steeds verder zal oplopen. Door op een nieuwe manier met afval en restproducten om te gaan, ontstaan circulaire kansen. Helaas zijn banken lang niet altijd bereid of in staat om te investeren in kansrijke, duurzame projecten. Of zij verstrekken niet het volledige gevraagde bedrag, waardoor nog een financieringsgat resteert. En zonder volledige financiering verdwijnen veel goede ideeën in de kast.

Provincie Limburg heeft dit dilemma in 2012 al onderkend en heeft speciaal voor kansrijke projecten ín of vóór Limburg het Limburgs Energiefonds opgericht. Dit fonds op afstand is bedoeld om kansrijke projecten financieel te ondersteunen. Het LEF verstrekt geen subsidies maar zet 270 miljoen euro in voor leningen of garantiekapitaal voor duurzame, circulaire of asbest sanerende projecten. Ondersteuning vanuit het LEF trekt andere financiers wellicht over de streep om toch mee te financieren. Zo hoopt het LEF u net dat ene zetje in de rug te geven zodat u uw plannen kunt realiseren.

Image

Het Limburgs Energie Fonds is bedoeld voor kansrijke projecten op het gebied van CO2 besparing, energiebesparing, circulaire economie, duurzame energieopwekking of asbest sanering vóór of ín Limburg. Het project moet aantoonbaar rendabel zijn, zodat de financiering terug betaald kan worden met de opbrengst of besparing van het project. Daarnaast is CO2-reductie of de aantoonbare conversie van afval naar nieuw product in de circulaire benadering van groot belang.

Onze partners