Veelgestelde vragen

Antwoord op veelgestelde vragen

Verstrekt LEF ook subsidies?

Het LEF verstrekt geen subsidies, maar (veelal achtergestelde) leningen of risicokapitaal. Zij ondersteunt projecten op renderend revolverende wijze. Het fondsvermogen dient daarbij in stand te blijven zodat uitgezette gelden, na terugvloeiing in het fonds met rendement, opnieuw kunnen worden uitgezet. Zo ontstaat een fonds dat met beperkte middelen meerdere jaren kan worden ingezet.

Is LEF financiering goedkoper dan de bank?

Het rentepercentage en geëiste rendement vanuit het LEF is marktconform. Gezien het risicoprofiel van de LEF-financiering, dat doorgaans hoger is dan het risicoprofiel van de bank, is de LEF-financiering doorgaans duurder dan de bank. Ondersteuning vanuit het LEF trekt andere financiers wellicht wel over de streep om toch mee te financieren.

Moet ik als initiatiefnemer ook eigen middelen meenemen?

Het LEF verwacht van de initiatiefnemer(s) voldoende eigen vermogen inbrengt in het project. Doorgaans is de inbreng vanuit de initiatiefnemer (eigen vermogen plus ander risicokapitaal) minimaal gelijk aan het risicodragend deel van de financiering vanuit het LEF.

Kan ik mijn project ook herfinancieren?

U kunt uw projecten niet herfinancieren. De verstrekking van een lening door het LEF dient niet ter vervanging van eerder aan de initiatiefnemer of doelonderneming verschaft krediet of risicokapitaal (fresh money eis), maar komt ten goede aan het te financieren project.

Kan ik financiering aanvragen voor het projectontwikkeltraject?

Het LEF richt zich op de realisatie van nieuwe projecten en niet op de financiering van projectontwikkelactiviteiten.

Ik ben geen bedrijf, kan ik wel financiering aanvragen?

Het LEF richt zich op initiatiefnemers die projecten wensen te realiseren en exploiteren voor of in de provincie Limburg. Naast kleine en middelgrote bedrijven kunnen ook grote bedrijven financiering aanvragen bij het LEF. Ook non-profit organisaties kunnen aanvragen doen. Particulieren kunnen niet bij LEF terecht.

Initiatiefnemers kunnen zijn:

  • Ondernemers (klein, middel en grootbedrijf)
  • Projectontwikkelaars
  • Installateurs / bouwers
  • Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen
  • Zwembaden
  • Sportcomplexen
  • Scholen
  • Woningbouwcoöperaties

Dit loket van het LEF kan geen initiatieven van particulieren in ontvangst nemen. Naast ondernemingen en non-profit instellingen kunnen ook coöperaties, stichtingen en verenigingen een aanvraag doen.

Hoe gaat LEF om met eventuele klachten?

Het LEF streeft naar 100% klanttevredenheid. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen wij uw probleem direct oplossen. Bovendien stelt u ons zo in staat om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Wij ontvangen uw klacht bij voorkeur via het volgende e-mailadres: info@limburgsenergiefonds.nl of telefonisch op nummer (043) 204 1004 en streven ernaar uw klacht binnen 20 werkdagen volledig af te handelen. Na ontvangst van een klacht laten wij u weten wie uw klacht behandelt. Tot slot verneemt u van ons de stand van zaken omtrent uw klacht.