Wegens succes vergroot: Limburgs Energie Fonds (LEF) naar € 60 mln.

Het Energiefonds helpt ondernemers met financiering om energieprojecten te realiseren en zo de energietransitie aan te jagen. Waar banken niet de gehele financiering ter beschikking stellen, kan LEF aanvullende financiering verlenen. Er zijn veel veelbelovende initiatieven die hiermee goed van de grond kunnen komen. Het fonds draagt niet alleen bij aan de opwekking van duurzame energie en aan energiebesparing, maar stimuleert ook asbestsanering, een circulaire economie en de werkgelegenheid in Limburg.

Terugverdienfonds

De € 60 miljoen wordt ingezet voor leningen en participaties. De bedoeling is dat deze gelden uiteindelijk weer terugvloeien in het fonds en weer opnieuw ingezet kunnen worden. Dat is een verschuiving van subsidiëren naar financieren met rendement. Het succesvolle fonds heeft over de afgelopen jaren met een totale LEF investering van € 15 mln. al meer dan 20 projecten mogelijk gemaakt. Tegelijk heeft ze daarmee bijna € 100 mln. aan totale financiering (dus inclusief banken en andere financiers) voor Limburgse projecten mogelijk gemaakt. De CO2 reductie van deze projecten staat gelijk aan de uitstoot van ca. 264.000 huishoudens en komt overeen met de besparing van ca. 40 windmolens. LEF draagt op deze wijze niet alleen substantieel bij aan Limburgse economische groei en de Limburgse ambitie op het vlak van het realiseren van werkgelegenheid, maar ook aan het opwekken van duurzame energie en het reduceren van CO2.

Wie komen er in aanmerking?

Het fonds is bedoeld voor projecten binnen de provincie Limburg die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan CO2- reductie. Ook bedrijven actief in de circulaire economie en asbestsanering kunnen bij het LEF terecht voor financiering. (agrarische) Bedrijven, instellingen, verenigingen, ziekenhuizen, zwembaden, scholen en sporthallen die energie willen besparen of duurzame energie willen opwekken kunnen hiervan gebruik maken.

Aangepaste voorwaarden.

Waar het Energiefonds zich voorheen richtte op financieringen kleiner dan € 1 mln., verruimt het fonds haar focus nu expliciet naar financieringen tot € 6 mln. of, in incidentele gevallen, groter. Niet enkel CO2 besparende projecten komen in aanmerking, maar ook circulaire projecten (van afval tot grondstof) en asbest saneringsprojecten.

Over het Limburgs Energie Fonds

Het Energiefonds is een fonds van € 60 mln. opgericht door de Provincie Limburg. Het fonds ondersteunt kansrijke Limburgse projecten in energiebesparing, duurzame energieopwekking, energietransitie en circulaire projecten, eventueel in combinatie met asbest sanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een lening. LEF is het een revolverend fonds en verstrekt geen subsidie: met hetzelfde geld kunnen zo meer duurzame projecten worden gerealiseerd.

Contactpersoon: Jan-Willem König of Philip Tan