Agro America produceert EcoChar

Agro America produceert EcoChar dankzij LEF

In America (gemeente Horst aan de Maas)  is de bouw is gestart van een installatie met één van de meest energie-efficiënte en innovatieve verwerkingsprocessen van mest. Het proces is door de familie Willems samengesteld gericht op het gebruik van de energie die in nog in de mest aanwezig is, behoud van mineralen, verkleinen van volume en beperken van toevoegingen. Het resultaat is een installatie die per saldo meer energie opwekt dan dat zij zelf verbruikt en als uniek eindproduct EcoChar levert.

De firma Agro America is al sinds 1998 actief als verwerker van lokale mest. Sinds dit jaar is besloten om enkel nog deze activiteit door te zetten en op te schalen  met een verder verwerking van de eindproducten. Deze focus betekent een vergroting en professionalisering van de agrotechnologische werkzaamheden van het familiebedrijf, waar vader Theo en zoon Henk gezamenlijk aan het roer staan.

Waar de hoeveelheid mest die wordt verwerkt groot lijkt, is het minder dan 5% van het jaarlijkse aanbod rundvee- en varkensmest uit de regio dat bij wet verplicht moet worden verwerkt. Deze verwerking mag ook bestaan uit het exporteren van mest. Het energieverbruik van deze logistieke oplossing zeer groot. Bovendien bestaat mest voor ruim 80% uit water, en het lijkt niet slim om dit ook dit water te gaan exporteren.

De installatie bij Willems America zorgt er dan ook voor dat er uit de mest zo veel mogelijk loosbaar water wordt gehaald, terwijl de eindproducten bruikbaar en waardevol zijn. Hiervoor worden 3 bewezen technologieën aan elkaar gekoppeld:

  1. Voorbewerking door flotatie, zeefbandpers en omgekeerde osmose, geleverd door VP-systems.;
  2. Thermische droging geleverd door de firma Larsson uit Zweden; en
  3. Pyrolyse vergasser geleverd door de firma Coaltec uit de Verenigde Staten.

De eindproducten zijn stikstof-concentraat en EcoChar. Dit zijn beide minerale meststoffen waarin alle waardevolle nutriënten uit de mest zijn opgenomen. EcoChar bevat bovendien bio-koolstof dat zorgt voor verbeterde bodemkwaliteit en toename in groei van gewassen.

De energiebesparing wordt gerealiseerd door het gebruik van de energie die nog in mest aanwezig is, reductie van transport omdat er tot 60% water uit de mest wordt verwijderd en energiezuinigere productie van kunstmest en stikstof. Dit zijn besparing die kunnen worden toegerekend aan de agrarische sector inclusief kunstmestproductie en de transport sector, respectievelijk verantwoordelijk voor 8,4% en 16,9% van de CO2 uitstoot in Nederland.

Theo Hendriks, direct van het Limburgs Energie Fonds: “Het LEF is trots om als financier van Agro America de eerste toepassing het mogelijk te maken van bestaande, innovatieve buitenlandse technieken. De koppeling tussen beide is nog niet eerder gemaakt en de potentie is enorm. Naast mestverwerking voorzien wij dan ook dat Agro America met haar technische kennis zal zorgen voor verder ontwikkeling en verkoop van deze agrarische technologie. Dit betekent dat niet alleen het mestoverschot wordt aangepakt, maar ook de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid!”