De stallen van ’t Roosendaal worden voortaan duurzaam verwarmd met hulp van het Limburgs Energie Fonds

’t Roosendaal is een agrarisch bedrijf met een varkenshouderij gelegen midden in de Ballonzuilbossen in Merselo. Hoewel de omgeving prachtig is, ontbreekt een aantal nutsvoorzieningen, waaronder een aardgasaansluiting.

Voor de verwarming van de stallen op de boerderij werd daarom tot dusver gebruik gemaakt van huisbrandolie, ofwel diesel. Met behulp van de financiering van het Limburgs Energie Fonds zijn er twee biomassaketels aangeschaft. Voortaan worden de stallen duurzaam verwarmd.

Over het Limburgs Energie Fonds:
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).