Holmel verdubbelt opwek duurzame energie

Holmel verdubbelt opwek duurzame energie dankzij Limburgs Energie Fonds

Met dank aan een financiering van het Limburgs Energie Fonds (LEF) kan de firma Holmel in Heythuysen – gemeente Leudal – voortaan ruim twee keer zo veel duurzame energie opwekken als voorheen. Dankzij financiële steun van het LEF kon Holmel investeren in een warmte-krachtkoppeling motor van 1,2 megawatt. Nu de bestaande biovergister is uitgebreid met deze nieuwe motor wekt de Holmel jaarlijks voor ruim 4.000 huishoudens groene stroom op.

Groene stroom, duurzame warmte en reductie CO2 uitstoot
Holmel exploiteert een duurzame biovergister die groene stroom opwekt uit biogas. De biovergister wint dit biogas uit mest en plantaardige restmaterialen. Voorheen wekte Holmel groene stroom op voor 1.500 huishoudens. Nu de biovergister is uitgebreid met een nieuwe WKK motor wordt er ruim voldoende groene stroom opgewekt voor 4.000 huishoudens. Deze groene stroom wordt bovendien lokaal afgenomen door de gemeente Leudal.

Naast groene stroom wekt de biovergister duurzame warmte op. Vaak gaat deze warmte-energie verloren, maar Holmel benut de duurzame warmte voor het verwarmen van stallen en het drogen van verwerkt digestaat (natte, vergiste mest). Door deze mestverwerking kan het eindproduct beter worden getransporteerd naar het buitenland en wordt het mestoverschot in Limburg sterk verminderd.In totaal zal de uitbreiding bij Holmel zorgen voor een reductie van ruim 50.000 ton CO2 uitstoot. Holmel zorgt er namelijk voor dat fossiele energie worden vervangen door elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen. De CO2 uitstoot die zo wordt vermeden komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van bijna 17.000 auto’s.

Financiering in tijden van crisis
De firma Holmel is verheugd: “Wij zijn erg blij dat we met het LEF zo snel en concreet tot zaken zijn gekomen. Anders was dit mooie project er waarschijnlijk niet gekomen: het krijgen van financiering blijft in deze tijden namelijk een probleem. Nu de uitbreiding succesvol is gerealiseerd, kunnen we met goede moed verder bouwen aan ons agrarisch familiebedrijf.” Holmel is onderdeel van de Vossen Group, een familieconcern dat de volledige agrarische keten bedient – www.vossengroup.com

Jan-Willem König, commercieel directeur van het LEF: “We feliciteren Holmel van harte met deze verdubbeling van hun duurzame energieproductie en zien dat hun bedrijf hiermee een goede toekomst tegemoet gaat. Voor ons is het ook een bijzonder project: Holmel was de eerste firma waaraan we financiering hebben verstrekt. En het is direct ook het eerste project dat gerealiseerd is. En dat al binnen negen maanden na de start van het LEF. We merken dat de duurzame markt in Limburg groeit en verwachten dat we met het LEF voor het eind van dit jaar nog veel mooie projecten mogelijk kunnen maken.”

Wat is het Limburgs Energie Fonds?
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Finquiddity Vermogensbeheer. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in energiebesparing of duurzame energieopwekking. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd.