LEF stelt financiële middelen beschikbaar aan Cheappower4U

Cheappower biedt met gebruik van een WKK een energie-efficiënte oplossing voor de warmte- en elektriciteitsvraag aan centraal verwarmde wooncomplexen.

De bewoners krijgen de mogelijkheid om eigen elektriciteit en warmte te produceren middels de lokale elektriciteitscentrale. De warmte (vergelijkbaar met stadswarmte) wordt nuttig ingezet voor de verwarming van de woningen en voor het (warm) tapwater. Doordat de bewoners gezamenlijk de installatie huren, hoeven zij geen substantiële investeringen te doen voor de verduurzaming van het complex en profiteren zij door een lagere energierekening.

Cheappower is een initiatief van Sander Jansen. Hij ontwikkelde innovatieve software die de WKK’s aanstuurt en de elektriciteit en warmte op een zo efficiënt mogelijke manier verdeeld tussen de bewoners van het wooncomplex. “Zonnestroom is vanwege het veelal geringe dakoppervlak niet voor alle corporatie- en vvecomplexen weggelegd en de capaciteit van een warmtepomp is voor hoge temperaturen vaak niet toereikend. Wij hebben daarom voor collectief gestookte wooncomplexen een warmtekrachtkoppeling met stroomverdeler ontwikkeld. Die werkt als een kleine elektriciteitscentrale. Traditioneel blijft de restwarmte van elektriciteitsproductie vaak onbenut. Met onze oplossing wordt deze restwarmte nuttig ingezet voor ruimteverwarming en eventueel voor tapwater.’’

Over het Limburgs Energie Fonds:
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).