Mijnwater overgenomen door Limburgs Energie Fonds (LEF)

De gemeente Heerlen heeft Mijnwater B.V. verkocht aan het Limburgs Energie Fonds (LEF).  De overdracht van alle aandelen markeert tevens het einde van de pionier-fase.

Het Mijnwaterproject is in 2003 ‘geboren’ in Heerlen. De met grondwater volgelopen mijngangen bleken een bron van duurzame energie. Na jaren van onderzoeken, innoveren en uitproberen is nu een toepassing ontwikkeld die ook gebruikt kan worden op plaatsen waar geen mijngangen zijn. CE Delft concludeert dat het mijnwaterconcept op grote schaal in Nederland kan worden toegepast. Van de totale woningvoorraad van ca. 8 mln. woningen, kan het voor 2,0 tot 3,6 mln. woningen een geschikte oplossing zijn (CE Delft, ‘Weg van gas’, mei 2018). Dit potentieel kan zelfs uitgroeien tot 4,5 mln. woningen wanneer het gecombineerd wordt met een andere innovatieve duurzame lage temperatuur-warmteproductie, zoals zonthermie en/of warmte uit het oppervlaktewater. Daarmee is de techniek niet alleen relevant voor Heerlen, maar reikt het potentieel tot ver buiten Limburg.

Focus op groei
Charles Claessens, wethouder duurzaamheid te Heerlen: “De stad heeft haar nek uitgestoken door te investeren in de technologische ontwikkeling. Nu is het zaak om te investeren en innoveren, om de opgedane kennis voor een groot publiek toegankelijk te maken”. LEF staat inmiddels klaar om Mijnwater te laten groeien. “LEF ziet de potentie van Mijnwater. Het bedrijf is toe aan een volgende stap”, aldus directeur Philip Tan. “En wij zijn daarbij de juiste partner. Wij geloven in de schaalbaarheid van Mijnwater en zullen vol inzetten op groei. Zo kan Mijnwater een belangrijke bijdrage leveren aan de opgave om Nederland van het gas te halen.”

Uniek en succesvol
Het provinciebestuur is vanaf de start nauw betrokken geweest. Deputé Ger Koopmans is zeer te spreken over het bereikte resultaat. “Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mijnwater een unieke en succesvolle aanpak is, die kan bijdragen aan de landelijke energietransitie. Wat mij betreft is het een belangrijk onderdeel van het Limburgse aanbod voor de Regiodeal”. Collega-deputé voor Energie en Duurzaamheid Bob Ruers vult met trots aan: “Gas en andere fossiele energiebronnen worden in een flink tempo afgebouwd. En onze regio levert opnieuw de energie om mensen warm te houden.“

Energiebedrijf van formaat
Louis Hiddes is directeur van Mijnwater B.V. Hij weet als geen ander dat de organisatie nu klaar is om door te groeien tot een energiebedrijf van formaat. “Wij hebben de kennis in huis om wijken en buurten, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, los te maken van het gas. Dat blijkt al in tal van woningen, bedrijven en scholen in de regio. En dat gaan we uitbouwen op veel meer plekken in Heerlen en omgeving”.

Over het Limburgs Energie Fonds:
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).