Tusti vervuilde plastics recyclen

Tusti kan dankzij LEF zwaar vervuilde plastics recyclen


TUSTI, High Tech Recycling! Dat is de kernactiviteit van dit nieuwe, innovatieve kunststof recycle bedrijf. TUSTI recyclet moeilijk te recyclen kunststof stromen door technische innovaties toe te passen.

Het eerste project van TUSTI, het recyclen van kunststof frietvetverpakkingen, wordt mede mogelijk gemaakt door een financiering van het LEF. Door de realisatie van dit project wordt in 2016 maar liefst 3000 ton CO2 bespaard!

Frietvetverpakkingen zijn een afvalproduct bij de inzameling van vet voor de vetverwerkende industrie. Die maakt daar biodiesel, zeep, etc van. De verpakkingen worden tot kleine stukken vermalen om zo veel mogelijk vet uit de verpakking te kunnen halen. Wat dan overblijft, zijn verpakkingen die verbrand moeten worden: deze vette kunststoffen zijn niet direct te recyclen. En dat terwijl het vet nog kan worden gerecycled, en het kunststof van hoge kwaliteit is: alle kunststof waar voedsel in wordt verpakt, voldoet aan hoge eisen.

Tot nu toe werd de verwijdering van vet van kunststoffen uitgevoerd met agressieve chemicaliën of met stoom. In veel gevallen kan het vet na afloop niet meer gerecycled worden. TUSTI heeft daar milieuvriendelijk alternatief voor ontwikkeld: een schoonmaakmiddel en een schoonmaakproces dat werkt met koud water. Sinds de oprichting op 6 mei 2015 zijn installaties ontworpen en is er een goed plan bedacht voor de logistieke afhandeling: vet komt, als je niet goed op let, overal terecht, met alle milieu- en veiligheidsproblemen van dien.

Samen met een machinebouwer uit de buurt is de kern van onze installatie ontworpen: een grote wastrommel met een diameter van bijna een meter. Deze trommel wordt continu gevoed met vervuild plastic. Aan het eind van de wastrommel komt het materiaal er schoon uit. Dat kan dan vervolgens worden vermalen en gedroogd, zodat er een droog maalgoed ontstaat dat direct kan worden ingezet in een productieproces voor bijvoorbeeld emmers of regenpijpen.

TUSTI heeft een eigen laboratorium in bedrijfsverzamelgebouw Catalyst op het TU/e Science Parc. De productiefaciliteiten zijn ondergebracht bij een plastic recycling bedrijf in Montfort in Limburg, Stiphout Plastics. Deze unieke combinatie van kennis en efficiënte productie geeft nieuwe kansen op het gebied van kunststof recycling. Dit eerste project is dus zeker niet het laatste!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Metropool Regio Eindhoven.